Kvalitetspolicy

 

NT Bilservice HB har som grundpolicy i kvalitetsarbetet att våra kunder alltid skall få minst förväntad kvalitet och med målsättningen att överträffa förväntningen.

Kvalitet innebär för oss att vi;

·       Möter våra kunders förväntningar med strävan att göra rätt från början.

·       Ständigt pågående och systematisk förbättring av vårt arbetssätt.

·       Minst svara mot de krav och syften som är givna i SWEDAC’ ackrediteringskrav.

Den dagliga servicen och reparationer av fordon till kund strävar vi på företaget efter väl utförda arbeten samt arbeta för att utsläpp av för miljön skadliga ämnen förhindras så långt det är möjligt.
 

NTBilservice

 

NTBilservice arbetar fortlöpande med miljöpåverkan av vår verksamhet.
  • Vi har avtal med Länk till startsida som vår mottagare av källsorterade avfall.
  • Vi lämnar batterier, spillolja, oljefilter, oljetrasor, aerosolburkar och glykolrester.
  • Har noga koll på vår egenkontroll och vilka lagar som berör vår verksamhet.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________

NTBilservice

        Mjönäsvägen 75 telefon; 044-913 00